Elçi ve 4 Ayaklı Minare

Musa Anter'i vurdular!
Hrant Dink'i vurdular!
Vedat Aydın'ı vurdular!
Tahir Elçi'yi de vurdular! Ee! Sonuç? Koca bir acı!
Şimdi kim Elçi'lik edebilir aramızdaki bu derin husumete...
Kim sağduyu çağrısı yapabilir?
Kim pervasızca programlara çıkıp partizan cümleler sarf edebilir?
Kim zindanlardan, cezalardan çekinmeyip, sözlerinin arkasında kapı gibi durabilir?
Kim yazmaktan kaçınmadan yazabilir?
Kim bıkmadan barış naralarını dile getirebilir?
Kim Lice davası, Temizöz davası, Kuşkonar ve Koçağılı köylerinin bombalanması ve Roboski Katliamı’nın hak savunuculuğunu yapabilir?
Kim davaları münevverlendirebilir?
Kim suçsuzluğumuzu ispatlayabilir?
Kim bu amansız kanı durdurabilir?
Kim dindirebilir öfkemizi?
Kim, kim!..
Tahir Elçi hâlâ kanıyor Diyarbakır meydanında. Tarihî dört ayaklı minare ve tüm vicdanlılar tanıktır buna!
Özgür Şenses
Devamını oku ...

Gelenek, Dönem ve Marksizm –IV

Tarihsel Vuruş: Barbarlık
İnsanlığın süreğen gelişiminin derin izleri, vuruş/kopuş halkalarıyla dolu bir tarihyazımıdır. Tarihyazımıdır, çünkü bu aksiyonlar zincirleme işlev görürler. Kopuşlar birer halka, vuruşlar ise tarihyazımıdır. Tarih’te barbarların rolü, birden çok parçadan oluşan bir bütünü (kompleksi) ifade etmektedir. İsa’nın döneminden sonra 300’lü yıllarda egemen olan Roma İmparatorluğu toprakları kuzeyden ve güneyden barbar akınları tarafından istila edilmiştir.
Kuzeyden ve güneyden akın eden bu savaşçı kabileler Yunan ve Romalıların dillerinden başka bir dil konuşan, gelenek/görenek mottosunu kabul etmeyen kavimlerdir. Yunanlılar, Pers savaşından sonra var olana uymayan bu toplulukları ‘’barbar’’ diye tanımlıyordu. Daha sonraları Yunanlılarla çok sıkı kültürel bağları olan Roma da bu deyimi kullanıp benimsemiştir.
Roma İmparatoru Konstantin’in ölümünden sonra Roma’da otorite sarsılmıştır, imparatorluk gittikçe güç kaybedip iç çekişmeler ve çatışmalarla yüz yüzedir. Tam bir yüzyıl ölçeğinde barbar akınları kesintisiz vuruşlarla tarih sahnesine çıkmışlardır. 300 ve 400’lü yıllar arasında, Gotlar, Vizigotlar, Vandallar kuzey sınırlarını aşarak Roma’nın en merkezî yerlerini ele geçirmiş ve Roma otoritesini sarsmışlardır. Duraksamayan domino taşı gibi hareket eden bu kavimler 450’li yıllarda Ostrogotlar ve Cermen kavimleri dâhilinde geniş coğrafyalara yayılarak egemen gidişata karşı yeni bir tarih yazmışlardır.
Barbarlık vuruşu, misyonunun çıkışı kadar nettir. Nettir, çünkü kalıcı rol üstlenmiştir. Tarihin gözeneklerindeki kapağı yırtmıştır. Kıvılcımlı’nın deyimiyle, ‘barbarlar’ ilkel de olsa insanlığın gözeneklerinde yaşamış ve en son Bilimsel Sosyalizm için katalizör, ana maya rolünü oynamıştır. Buna paralel olarak Mahir’de ise ‘barbarlar’ tarihsellik içinde evrim, vuruşlarda ise devrim niteliği taşımaktadır. [Vurgu bize ait]
Tarihsel taşıyıcı bir yanı olan ‘barbarların’ günümüzde yanlış kavrandığı görülmektedir. Marksizmi çevreleyen bu yan Marksist hareket tarafından büyük ölçüde kabul görülmeyen bir durumdadır. Bütün bir tarihin Marks ile başladığını söylemekte ısrar ve gayret, canlı gerçeği ve bütünsel Marksizmi talan etmiştir.
Genel kabul barbarlığın sosyalizme yabancı olduğu yönündedir. Değneğin iki ucu olan işçicilik-ezilencilik, kendi hattında her zaman ilerlemeci refleks vermektedir. Onun için ‘barbar olan her şey vardır.’ Toptancılıkla da yeri gelir bütün Din’i, yeri gelir Kürd’ü, içini, dışını hedef alabilir. Konjonktür gereği açıklanan bu durum sürekli seyir halindedir. Bir pasajla devam edelim:
“Teorik olarak dünyayı anlamaya çalışırken, değişimleri vurgulayıp, eski’nin hükmünü devam ettirdiğini söyleyenlere karşı mücadele verirken dikkatli olmak gerekiyor. Gafil avlanabiliriz. Değişimin gerçekleştiğini vurgulayıp modernizmle savaşı öne çıkaran post-modernist yaklaşım böyle bir problem içermekte ve büyük anlatıları reddederek imparatorluğun büyük anlatısına hizmet edebilmektedir. Her şeyin içselleştiği bir ortam yaratan imparatorluk, barbarlığın ortadan kalkması, herkesin medenileşmesi değil, barbarların iç’e alınarak farklılığın öne çıkarıldığı, büyük anlatıların reddedildiği bir ideolojiyle doğrudan müdahalelere uğramasıdır. Post-modern yaklaşım bunu göz ardı etmektedir.” [“Barbarlar ve Asiler”, Ali Osman Alayoğlu, Teori ve Politika, s. 187]
Bu pasaj bugünü olumlar durumdadır. Mevcut haliyle post-modern yaklaşım hali değneğin iki ucuna da sirayet etmiştir. Modernizmin karşısında post-modern bakış hâkim kılınmak istenmektedir. İşçicide aydınlanan ‘kaba sınıf’ ezilencide ise ‘şen şakrak değişim’ hali egemendir. (Sürecek)
Korel Topaloğlu
Devamını oku ...

Leheng

-Ji bo Elçî-
Lê lê daye
Dayîka min
Dayê!
Îro
Îro dîsa li taxa dilê min
Payîtexta rihê min
Mirovek!
Mêrxwas û leheng hat kuştin
Qûrşûnek namerdi
Lê lê daye
Lê dayî kê
Îro xemgîne bajar ê min
Firya firya çû
Kevokek spî
Qût bû dengê wî
Li qada dilê min kêm bû rêçên wî
Lê lê daye
Bajar ê dilê min
Payîtexta welatê min
kerr bû
Dayê
Qûrnefila xwe wenda kir
Bê xweza ma
Bajar ê min
Bêhna xwînê û xemgîn ye
Ma
Ji te ra!
Mir Serhedî
Devamını oku ...

Marksizmde Hallac-ı Mansur Olmak

Teorimizi-bilincimizi, kendi iç, özgün çelişkilerimizle ileriye götürmek gerekmektedir. Marksizmi derin kalıplara dökmek ve işin içinden çıkamamak görevimiz olmamalıdır. Yeni insanı yaratmakta bir yol kat etmek için önce Marksizmi, felsefeyi küçültüp yaşamımıza sığdırmalıyız.
Bir gülüşle, bir bakışla anlatılmayan, yani hayatımızın her noktasına dokunmayan yeni insan ve sosyalizm mücadelesi gerçeği anlamakta yol gösteremez. Derin felsefî söylemler ile kendimizden uzaklaştırdığımız Marksizm aslında insanın içindedir. Mao’nun bahsettiği yeni insan eski (kapitalist toplumdaki bireyden) insanın içinden doğacak, farklı bir yerden gelmeyecektir. Bu nedenle insanlığın tarihine dikkatlice bakılmalıdır.
Yeni insanın bugünkü yansıması nedir? Gelecek Altın Çağ’da yaşatılacak yeni insan bugünden izler mutlaka taşıyacaktır ve insanlığın tarihini mekanik olarak değerlendirmemeliyiz. Bunu görmek gerek; maddî temeller üzerinde insanlık tarihini düz, pürüzsüz bir yere oturtamayız.
Günlük yaşantımızda bir çay bardağına bile baktığımızda bizde oluşturduğu hissiyatı başka biri yaşayamaz, yani bu denli kişisel özgünlüklerimiz varken; derin toplumsal olaylara herkesin bir fabrikadan çıkmışçasına aynı yorumu yapmasında bir yanlışlık olsa gerek. Yaşamın canlılığının değdiği en uç noktalar bile kendi özgünlüğü bu derece taşırken, bu denli benzerlik şaşkınlık verici!
Yorumlar derin, kalıplaşmış felsefî sözcükler içerisinde anlatılmayınca bir anlam ifade etmiyor gibi düşünüyoruz. Kendi hissiyatımızı değersizleştiriyoruz. Kendi bakış açımızı, özgünlüklerimizi hiçe sayıyoruz. Hâlbuki bunlardır önemli olan.
Marksizm insanın özüdür. İnsanın hissettiklerini, gelecek hayallerini açıklar. Konumu, görevi budur. Sorun, Marksist’in politikalarında kendine yer vermemesidir. Kendi özgünlüğünü katmaktan çekinen Marksistler teorik bir sıçrayışa engeldirler. Marksizmi yerelliğine göre değerlendirmeyip sınıflar mücadelesine, hatta salt işçilik üzerine oturtup okumak, onun kaba dar anlaşılmasına neden oluyor. Bu durum Marks’ın bütünsel olarak kavranmamasına yol açıyor. Gücünü ve teorik altyapısını tek bir alanın özgünlüğüne bırakan Marksist(!) o alanı kendi çıkarları için kullanacaktır. Kendi özgünlüğünü ortaya koymayıp var olanı kullanmak kişiye ya da sadece bir yere hizmet eder. Marksizmin kişisel özgünlükler ve yerellik göz önüne alınarak bütüne hizmet etmesi gerekmektedir.
Her şeyin değişip dönüşeceğini söyleyen Marksizm öğretisinin donuk yazınsal metinlere uymasını söylemek temel bir hatadır. Marksizmin gerçek anlamda savunulması yerel, politik/toplumsal koşulların sınıfsal ve felsefî anlamda somutlaşmasında yattığı söylenebilir. Diyebiliriz ki; Marksizm politikadan ve toplumsal dönüşümün rolünden koparılırsa, hiçbir anlam ifade etmez. Bu anlamda Marksizmi annenin sofra toplarken ona yardım edilebilmesine kadar indirgemeliyiz.
Marksizmi bireysellik ve mutsuz, gülümsemeyen bir toplum içinde gülümseyebilmek diye ele alabiliriz. Bireysellik içinde kaybolmuş kapitalist toplum ilişkilerinde başkasının acısına ağlamaya kadar indirebiliriz. Öylesine büyük kalıplara sığdırılmış olgulara kendini hasretmek insanı belli bir noktadan sonra umutsuzluğa sürükleyebilir. Yücelttiğimiz, kutsallaştırdığımız olgular onlara erişemeyeceğimizin farklı bir tarafıdır aslında. Kutsanan olgu ona ulaşmanın zor ya da imkânsız olduğunu söylemektir aslında. Bizler kutsallıkları yıkıp onların içimizde olduklarını göstermeliyiz.
İnsanın Tanrı’nın bir parçası olduğunu söyleyen Hallaç olunmalı. Marksizmi ulaşılmaz olarak gören veya onu sadece belli kalıplar içerisinde tanımlamaya izin veren anlayışa karşı Hallaç olunmalı.
Ali Eren Demir
Devamını oku ...

Tahir Elçi

Sen ey kara kitaptan,
Sen ey zindandan ibaret
Sen ey zulümden, sen ey kandan ibaret
Haşmetlû devlet...
Zannetme ki unuttuk;
Uhud’da dişimiz,
Kerbela’da başımız,
Amed’de yoldaşımız kaldı
Ve duyarsın bir sabah;
Halk uyandı!
Sen ey kinden, sen ey ziyandan ibaret
Ey koca devlet!
Bir dişi unutmayan bizler
Bunu unutur mu sandın?
Sen ey, sen ey sizden ibaret
Ey koca devlet
Yine mi öldüren senden,
Ölen bizden ibaret?
İlhan Çıtak
Batum/Gürcistan
Devamını oku ...

Yanlış Sekülerlik

Charlie Hebdo saldırılarının ardından “cumhuriyetçi değerler” laflarını çok duyduk. Gerçekten de bazı Fransızlar haddinden çok duymuş olmalı ki geçenlerde yapılan bir ankette yüzde 65’inin “cumhuriyetçi değerler” gibi terimlerin kullanıla kullanıla anlamsızlaştığını düşündükleri ortaya çıktı.
Bu “değer”lerden merkezî önemde olanı laïcité. Malum, bu terimin o kadar çok yorumlanış biçimi ve farklı çağrışımı var ki tam olarak çevirmek mümkün değil, sekülerizm makul oranda yakın bir karşılık denebilir. Bugün laïcité başörtülü annelerin çocuklarına okul gezilerinde eşlik etmesinin yasaklanmasından tutun da Müslüman ve Yahudi okul çocuklarına okul yemekhanesindeki domuz etli yemekleri yemedikleri takdirde aç kalacaklarının söylenmesine kadar birçok şeyi meşrulaştırmaya yarıyor.
Ancak laïcité basitçe sağın kültürel ya da siyasi emelleri için tasarrufunda bulundurduğu bir fikir değil; o solun da, hatta radikal solun da sahip çıktığı bir “değer”.
Dahası laïciténin önemi sadece insanların kafasının içinde gezinen bir “değer” olmaktan ötedir; o Fransız eğitim siteminde tecessüm etmiştir. Bugün Fransa’da nüfusun yaklaşık dörtte biri (yüzde 24,7’si) ya çalışan ya da öğrenci olarak eğitim sistemine dâhildir. Bu durum laïcité ile ilgili idealleri ve bunların uygulanışını Fransız ulusunun iktisadî ve toplumsal yapıları bakımından hayatî kılmaktadır.
Laïcité uzun ve çetrefilli bir tarihe sahiptir ancak esas dönüm noktasını şüphesiz ki Fransa’da ilköğretimin ücretsiz, zorunlu ve seküler olacağı ilkesini tesis eden 1881-1882 tarihli Ferry Yasaları teşkil eder.
İlköğretimde benzer ilerlemeler Avrupa’nın tümünde görülüyordu. Sanayileşmenin getirdiği değişiklikler özellikle de 1870 savaşında Prusya’nın kazandığı (ve birçoklarının onun eğitim bakımından üstünlüğüne bağladığı) mutlak zaferin ardından Fransa’da okuma yazma bilen nitelikli işgücüne yönelik ihtiyacı artırmıştı.
Ancak başka etkenler de vardı. Artık Üçüncü Cumhuriyeti yönetmekte olan siyasetçilerin İkinci Cumhuriyet yıllarında muhalefetteyken sütten ağızları yanmıştı. Katolik Kilisesi Üçüncü Napolyon rejiminin kurulmasında ve sürdürülmesinde mühim bir rol oynamıştı. Vatikan bir Fransız garnizonu tarafından korunuyordu ve Vatikan’ın bağımsız bir devlet olma statüsünü kaybedip İtalya’nın bir parçası haline gelmesi ancak bu garnizon Fransa-Prusya Savaşı için çekildiğinde gerçekleşmişti.
Bu nedenle cumhuriyetçi siyasetçiler ruhban karşıtlığına ve Katolik Kilisesi’ne güvenmemeye eğilimliydi (ki bu tutum Fransa halkına hâkim olan havaya da uygundu).
Bu güvensizliğin açık nedenleri vardı. Ruhbanın sadakati Papalık ve Fransa devleti arasında bölünmüştü, Papalığınsa kendine ait bir dış siyaseti vardı ve bu siyaset Fransız devletininkiyle bir olmak zorunda değildi. Ayrıca Katolik öğretmenlerin gönüllerinin Paris’ten değil de Roma’dan yana olabileceğinden de korkuluyordu; örneğin 1859’da, Fransa-Avusturya Savaşı sırasında bir köy rahibinin cemaatten, onlar da Katolik olduklarından ötürü, Avusturyalılar için dua etmelerini istediği yollu bir rivayet vardı.
Sonuç olarak Ferry ve destekçileri yeni nesli eğitmek gibi mühim bir görevin kilisedeki güvenilmez müttefiklere bırakılamayacağına ve bu işin doğrudan doğruya devletçe üstlenilmesi gerektiğine kani oldular.
Ulusal savunma da kilit önemde bir meseleydi. Fransa Prusya ile girdiği savaşta feci bir yenilgi almış ve yeni kurulan Alman İmparatorluğu’na Alsace ve Lorraine bölgelerini kaptırmıştı. Bazı çevrelerde Fransa’nın kaybettiği bölgeleri geri almaya çalışması gerektiği görüşü hâkimdi.
Ferry Almanya ile savaşmaktan yana değildi, bu komşu ülkeyle Fransa’nın ilişkilerini geliştirmeye çalışıyordu. Ancak hareket alanı Fransız halkının genel eğilimi ve Almanya ile savaşın gerçekten de ihtimal dâhilinde olması nedenleriyle kısıtlanıyordu.
Ferry’nin tercihi Fransa’nın sömürge imparatorluğunu genişletmekti; bu onun “üstün ırkların […] aşağı ırkları medenileştirmekle mükellef olduğu” yönündeki ırkçı düşünceleri ile de uyumlu bir misyondu. Filhakika Fransa’nın Hindiçin’i işgal ve ilhak edişi Ferry dönemindedir.
Bu hedefler orduyu merkezî önemde bir mesele haline getiriyordu; Fransa hâlâ büyük oranda bir tarım ülkesiydi -1900 yılında Fransa’nın çalışan nüfusunun yüzde 45’i çiftçi ve köylülerden oluşuyordu. 1848 ve 1871’de Parisli işçilerin ayaklanmalarını bastırarak “düzen”i yeniden tesis edenler köylü askerlerdi ve daha sonraki onyıllarda da ordu defaten grevcilere karşı kullanılacaktı.
Ancak ortada köylülükle ilgili bir sorun vardı. Köylülerde ulusal kimlik bilinci kesinlikle çok zayıftı, onlar Fransa ulusundan ziyade yaşadıkları köy ya da bağlı oldukları bölgeye ait hissediyorlardı kendilerini. Bretonya’dan Provans’a kadar birçok köylü Fransızcadan farklı diller ya da standart Fransızcaya uzak lehçeler konuşuyordu; 1863 yılının resmî istatistikleri nüfusun dörtte bire yakın bölümünün Fransızca konuşmadığını gösteriyor. Bazı bölgelerde köylülerin Fransız olduklarını bilmedikleri kaydedilmiştir.
Dolayısıyla Ferry’nin eğitim projesinin merkezî yönelimlerinden biri Fransız kimliğine dair bilinci güçlendirmek ve onu vatanseverlik ve ulusal kimlik fikirlerini aşılayacak “ahlakî ve medeni” bir eğitimle dinî yapının yerine yerleştirmekti. Yeni eğitim modelinin temel müfredatı erkekler için askerî eğitimi, kızlar içinse dikiş-nakış işlerini (muhtemelen üniforma imalatını) içeriyordu.
Yeni okullarda askerî talimler dikkate değer bir önem kazanmıştı. Bir tarihçinin tarifiyle:
“O dönemde okullarda cumhuriyetçi Paul Bert’in icadı olup 1882’de hayata geçirilmiş olan ‘okul müfrezeleri’ vardı. Bu müfrezeler ilköğretime kaydolan öğrencilerin kafalarına ‘vatansever vatandaşlık’ fikrini askerî talim yoluyla sokmaya yarayacaktı. Çocuklar tahta kasatura ve oyuncak silahlarla uygun adım yürüme talimlerinin yanısıra okul dışında, orduya ait atış sahalarında gerçek mühimmatla da eğitim alıyorlardı.”
Ferry yasaları ile ilgili 1985 tarihli bir seminerin açılış konuşmasında François Furet eğitimde laïciténin tesisini “Fransız Devrimi’nden bu yana solun yegâne zaferi” olarak tanımlar. Ne var ki Ferry Yasaları ve laïcité hayata geçirildiğinde Sol o kadar da mutlu olmamıştı.
Sosyalist Parti’nin, başında karizmatik Jean Jaurés’in olduğu bir kanadı için Ferry yasaları ve kilise ile devletin ayrılmasının ileriye doğru büyük bir adım olarak görüldüğü kesinlikle doğrudur. Jaurés genç bir adamken Ferry ile dostane bir ilişki içindeydi ve laïcité fikrine cumhuriyetçi siyasete verdiği genel desteğin bir parçası olarak sempati duyuyordu. 1904’te Jaurés cumhuriyetçi hükümette Sosyalistlerin yer alması gerektiğini -bu hükümetin cumhuriyeti kurtardığını söyleyerek- savunuyor, cumhuriyetçi hükümetin aynı zamanda grevdeki işçilerin üzerine ateş etmeleri için asker yolladığı gerçeğine ise yalnızca üstü kapalı olarak değiniyordu.
Marksist sol içinse işler oldukça farklıydı. 1882 yılının yazında, laïcité ile ilgili Ferry Yasası henüz geçmişken Karl Marx üç aydır -Cezayir dönüşü geldiği- Paris’te idi. O dönemdeki yazışmalarında bu olaydan bahsettiğine rastlanmaz -Furet’nin laïcitéyi Sol’un en büyük zaferi olarak gördüğünü düşünürsek bu, hayli tuhaf.
Paris’e 1882 tarihinde yerleşmesinden itibaren üç onyıl boyunca en önemli Marksist düşünür ve yazarlardan biri olmuş olan Marx’ın damadı Paul Lafargue da Engels’le yaptıkları çok sayıdaki yazışmaların hiçbirinde Ferry yasalarına atıfta bulunmaz. Belki de bu ihmal Marx ve Engels’in Ferry hakkındaki kanaatlerinden kaynaklanıyordur; Marx Paris Komünü’nden önceki dönemde Ferry’nin kötü idaresini tahkir ediyor, Engels ise onu “halis hırsız” diye tanımlıyordu.
Ne var ki -Engels’in ölümünün ardından “Marksizmin Papası” diye anılmaya başlanan- Kautsky’nin görüşü oldukça farklıydı. Her ne kadar genel olarak Üçüncü Cumhuriyet’e ve onun ihtiva ettiği, Fransız sosyalist hareketinde yer alan birçoklarının da inandığı aldatmacalara karşı tutumu eleştirel idiyse de herhangi bir şerh düşmeksizin “eğitim sahasında Üçüncü Cumhuriyet muazzam işler yaptı” demiştir.
Yine de Kautsky kilise ve devletin ayrılması konusunda şüpheciydi; şunu iddia ediyordu: “eğer şimdi Devlet ve Kilise ayrıldıysa bu Kilise’nin kışkırtmasına da yorulabilir. Her durumda bu ayrılığın kalıcı olacağına hâlâ şüpheyle bakılabilir.”
Daha sonra Kautsky şunları söylüyor:
“Bugün burjuva liberal siyasetçilerin Kilise’ye karşı mücadele etmekte çıkarları var, asla onun hakkından gelmekte değil. Bu mücadele sürdükçe müttefikliğine itimat edebilecekleri tek unsur proletaryadır. Eğer mücadele bir gün son bulursa Kilise’nin tepe üstü düştüğü gün müttefikleri düşmana dönüşecek. En devrimci zamanlarında bile burjuvazi Kilise olmadan uzun süre dayanamadı.”
Başka bir deyişle Kautsky laïcitéyi bir ideolojik strateji seçeneği olarak değil, Sol’a verilmiş bir imtiyaz olarak görüyordu.
Lafargue’ın meselelere bakışı ise daha keskindi. O bir ateist ve materyalistti ve kilisenin nüfuzuna şiddetle karşıydı; meclise girdiğinde yaptığı ilk şey (bu konuda başarılı olamadıysa da) devlet ve kilisenin ayrılması için bir yasa teklifi vermek olmuştu.
Ancak ruhban karşıtlığa büyük önem atfedenlere karşı da kuşkuyla yaklaşıyordu. İşçi Partisi’nin Lafargue ve Jules Guesde tarafından yazılmış 1883 tarihli programında “devlet tarafından kiliseye yapılan maddî yardımın kesilmesini ve devletle kilisenin ayrılmasını” talep eden özgür düşünceli burjuvalara yönelik küçümseyici bir atıf vardır. Yazarlar ABD’de böyle bir ayrımın bulunduğuna (böylece orada dinin manav ya da kasap dükkânı gibi bir özel işletmeye dönüşmüş olduğuna) ancak bunun “din denen cüzzamın büyük Amerikan cumhuriyetini başka hiçbir iktidarın tecrübe etmediği kadar yiyip tüketmesine mani olamadığına” işaret etmişlerdir.
1886’da Lafargue La Religion du capital [Sermayenin Dini] adlı bir taşlama yayınladı. Burada Clemenceau, Rothschild, Gladstone, Herbert Spencer, von Moltke gibi Avrupa kapitalizminin iktisadî ve siyasî temsilcilerinin katılacağı Londra’da yapılacak bir konferans hayal ediyordu. Katılımcıların arasında Ferry ve eğitim bakanı olduğu dönemde Ferry’nin laïcitéyi hayata geçirmesinde baş müttefiki olan Paul Bert de vardı. Ele aldıkları mesele kapitalizmin nasıl sürdürülebileceğiydi. Bunun için bir tür din gerekiyordu.
Bert, kendisi inançsız olmakla beraber işçi sınıfı için bir dinin bulunmasına taraftar olduğunu belirtiyordu. “İşçiler yoksulluğun cennetin anahtarı olduğuna inanmalılar. […] Ben gayet dindar bir adamım […] ama başka insanlar adına.”
Sorun Hıristiyanlığın artık inanılır olmaktan çıkmış oluşuydu. Voltaire’vari bir alaycılıkla Bert artık insanları “bir güvercinin bir bakireyle yattığına ve ahlaken ve fizyolojik olarak kabul edilemez olan bu birleşmeden bir kuzunun doğduğuna” inandırmanın mümkün olmadığını belirtiyordu. Konferans delegeleri de yeni bir dinin gerekirliğine kaniydiler. Bu din sermayeye ibadete dayanmalı ve işçilere çalışmayı bir ödev olarak aşılayan bir ilmihali bulunmalıydı.
Burada Lafargue’ın, köhnemiş Hıristiyanlık öğretilerinin artık yerine getiremeyeceği rolü üstlenebilecek bir doktrin olan laïciténin konumuna bir yergi biçemi içinde işaret ettiği anlaşılıyor.
Zaman zaman laïciténin Paris Komünü’nün geleneğini sürdürdüğü iddia edilir. Komünün dini eğitim dışına çıkardığı doğrudur. Ama Maurice Dommanget’nin de belirttiği gibi, komünarlar din meselesine dair tarafsız bir tutum takınmaktansa kendilerini materyalist olarak tarif ettiklerinden ötürü laïcité terimini çok fazla kullanmadılar.
Daha da önemli olan nokta Kristin Ross’un geçenlerde yayımladığı dört dörtlük çalışmasında gösterdiği gibi, komünün kendisini bir devlet olarak değil uluslararası çerçevede yerel özerklik hedefi güden bir yapı olarak görmüş olmasıdır. Komün, eğitimi katiyen askerliğe bir ön adım olarak görmemiştir. Bu açıdan laïcité partizanlarının geliştirdiğinden oldukça farklı, enternasyonalist bir geleneğin temsilcisidir.
Laïcitéye yönelik en keskin eleştirilerden bazıları anarşist ve sendikalist akımlardan gelmiştir. Anarşistlerin tutumu “ne kilise ne devlet” biçiminde özetlenebilir. Sébastien Faure’nin tespitiyle Hıristiyan okulu “Kilise tarafından Kilise için örgütlenmişken, laik okullar devlet tarafından devlet için örgütlenmişlerdi”. Faure buna karşılık “geleceğin okulunun çocukların kendileri için örgütleneceğini” belirtir. André Lorulot daha keskin bir ifadeyle devlet okullarının öğretmenlerinin “kapitalist sınıfın zihin polisleri” olduklarını söyler.
Anarşistler muhtelif zamanlarda hem kiliseden hem de devletten bağımsız olacak liberteryen okullar kurma girişimlerinde bulunmuşlardır. Böylesi girişimlerden biri Émile Zola’nın ve başka yazarların maddî desteğini almış, ne var ki yine de kaynak eksikliğinden amacına ulaşamamıştır.
Anarşistler de tıpkı Marx ve Engels gibi Ferry’yi değersiz buluyor, onu katiyen Sol’un bir kahramanı olarak görmüyorlardı. Émile Pouget’nin gazetesi Le Père Peinard (Yorgun Yaşlı Adam) radikal düşünceleri dolaysız ve genellikle vulger bir halk dili kullanarak dillendiriyordu ve Pouget’nin Ferry hakkındaki düşünceleri, en hafif tabirle, düşmanlık düzeyindeydi: “Şu dünyada midemi kaldıran biri varsa o da Ferry’dir. Bu pis vahşi hayvan Fransa’nın en büyük düzenbazıdır. […] Birinin ipi boynuna geçirdiğini görmeyi ne isterdim; insan bu adamı öldürse böcek öldürmüş kadar bile azap duymaz.”
Pouget’nin rahiplerin öğretmen olarak çalışmalarına izin verilip verilmemesi konusunda da ilginç fikirleri vardı. Öğretmenlik yapmalarının tamamen yasaklanmasına taraftar değildi, cinsel ilişki yasağına riayet ettiklerini göstermek ve öğrencileri korumak adına rahiplerin hadım edilmelerini öneriyordu.
Başka bir takım anarşist dergiler de laïcité karşıtı yayınlar yapıyorlardı.
L’École: Antichambre de caserne et de sacristie [Okul: Kışlanın ve Kilisenin Eşiği] adlı, anonim gibi görünen ama Fransız sendikası CGT’nin kurucularından ve rivayete göre Fransa’daki ilk liberteryen okulun kurulmasına önayak olmuş olan Émile Janvion’un kaleminden çıktığı anlaşılan broşürde laïciténin sadece kiliseninkine alternatif bir dogma oluşturduğunu savlamak üzere Bakunin ve Stirner’den yapılmış alıntılar vardı.
Broşürde ayrıca cumhuriyetçi siyasetçi Léon Gambetta’nın “ruhban sınıfının esas düşman” olduğu iddiası aktarılıyor ve bu iddiaya “(ister devletinki olsun ister kiliseninki) dinler(in) esas düşman” olduğu biçiminde karşılık veriliyordu. Varılan sonuç şuydu: “Bizim ruhban karşıtlarımız rahiplere benzer bir ruha sahip, ateistlerimizse dindar.”
Janvion bilhassa seküler okulların ulusal hassasiyetleri güçlendirmeye yönelik tutumlarına dikkat çekiyordu. Çocuğun “kafası bilmem hangi nehrin diğer kıyısında yaşayan insanlara karşı körlemesine ve aptalca bir nefretle doldurulacak, diğer ulusların hilafına kendi ulusuna sevdalanması” sağlanacaktı.
Seküler okulların öğretmenlerinin tahtaya öğrencilerin gün boyunca muhtelif zamanlarda koro halinde tekrar edeceği cümleler yazdığından söz ediyordu Janvion. Bazı tipik örnekler şöyleydi: “iyi bir Fransız’ın bayrağı için ölmeyi bilmesi gerekir”, “insan vatanı sayesinde vardır ve onun için yaşar” ve “iyi bir Fransız çocuğu iyi bir asker olmaya kendini hazırlamalıdır.”
Janvion’un işaret ettikleri arasında “askerlik görevinin savaşa hazırlık” anlamına geldiğini, “bizi dâhili ve harici bedhahlardan koruyacak sağlam bir ordu kurmanın” elzem olduğunu anlatan “ahlakî ve medenî eğitim” içerikli bir kitap vardır. Esasta “dâhili bedhah” olsa olsa 1914’e kadar işi gücü grevleri bastırmak olan ordu olmalıdır.
Antonin Franchet’nin Le Bon Dieu laïque [Seküler Tanrı] adlı risalesi seküler okullarda kullanılan okuma kitaplarına odaklanır. Bunlardan eski bir eğitim bakanı Charles Dupuy’un yazdığı ve hayli popüler olan bir tanesi öğrencilere şunu sorar: “Vatanımıza olan sevgimizi nasıl gösterebiliriz? -Bize güçlük de çıkarsalar, yasalarına uyarak ve vatan toprağını ve onun yabancılardan bağımsızlığını kanımız pahasına koruyarak.”
Okul kitaplarındaki metinler çocuklara Fransa hakkında nasıl düşünmeleri gerektiğini de öğretiyordu: “Fransa’yı anamı babamı sevdiğim kadar seviyorum. Sevgimi ispat için iyi huylu ve çalışkan bir çocuk olacağım ki böylelikle büyüdüğüm zaman iyi bir vatandaş ve iyi bir asker olayım.”
Enternasyonalist idealler ise hor görülüyordu:
"Belki yörenizdeki aylak ve bencil insanlardan bir ülkenin vatandaşı olmanın bir şey ifade etmediğini, insanın kozmopolitan dedikleri türden bir dünya vatandaşı olması lazım geldiğini, bir insanın vatanının kendini rahat ve evinde hissettiği her yer olabileceğini, vatanın bir sözcükten ibaret olduğunu, müspet ve pratik zihinler için bu sözcüğün bir soyutlamadan öte bir anlamı olmayacağını işitmişsinizdir."
Ahlakî eğitim vermeyi hedefleyen kitaplarda ahlakın izine rastlanmıyordu:
“Biliyorum ki diğer halklardan nefret etmeden ve onların felaketini arzu etmeden insanın kendi vatanını sevmesi mümkündür. Ancak askerler için gücünü kötüye kullanıp bizi Alsace-Lorraine’deki kardeşlerimizden ayrı düşüren ve her zaman son darbeyi indirmek üzere tetikte olan acımasız düşmandan nefret edebilmenin gerekli olacağı durumlar mevcuttur.
Vatanımızı işgal edene duyulan nefret varoldukça, yenilen ne affeder ne unutur.
Şu halde geçmişteki adaletsizliğe -ki bu adaletsizlik hâlâ bir tehdittir- nefret beslemeli. Evet, geçmişteki adaletsizliğin öcünü almak ve muhtemel adaletsizliğin etkilerini savuşturmak için nefret gerekli bir kuvvettir ey Fransız ulusu, nefret bir görevdir.”
Émile Lavisse’in yazdığı Tu seras soldat [Sen Bir Asker Olacaksın] isimli okul kitabında genç okurlar geleceği bir casus gözüyle görmeye teşvik ediliyordu. Kitap onlara bir tür James Bond’luk yapmalarını önermiyorsa da kati şekilde amaca giden yolda her aracın mübah, yalan söylemenin ve ikiyüzlülüğün tamamen meşru olduğunu öğretmektedir:
"Barış zamanlarında ülkesine hizmet eden bir casus gözü açık, cesur ve atılgan bir adamdır. Bu adam yabancı bir ülkeye gidip o ülkenin savunma önlemlerini ve savaş hazırlıkları vatanını bu konularda bilgilendirmek üzere tetkik eder.
Bu adamı hedefine ulaştıracak her yol meşrudur. Hangi ulustan olduğunu saklar, sahte bir isim kullanılır; hangi ülkedeyse o ülkenin dilini konuşur ve sürekli iş değiştirerek asıl görevini gizler."
Laïcité’yi eleştiren anarşistlerin kendileri de eleştiriye muhtaçtır gerçi. Pouget ve Janvion antisemitisttiler. Bununla beraber onların gözlemleri laïciténin doğru bir bağlama yerleştirilmesine ve bu kavramın çokça iddia edildiği gibi mutlak surette ilerici olmadığının ortaya konmasına katkı sundu.
Bazı itirazlara karşın laïcité askerî bir gücün desteklediği bir ulusal kimlik oluşturma hedefinde büyük oranda başarıya ulaştı. Tarihçi Eugen Weber’in yazdığı gibi: “1914 Ağustos’unda Fransa’nın Var bölgesinden bir köylünün (ailesine yazdığı mektupta belirttiği üzere) arkadaşlarıyla beraber cepheye gidip Fransa’yı savunmaktan mutluluk duyduğunu işitmek şaşırtıcı değildi.”
İşlerin hafifçe sekteye uğraması 1912 yılında ilkokul öğretmenleri sendikasının antimilitarist bir fon olan sou du soldat lehine oy vermesi ile oldu. Bu durum bir derece paniğe neden oldu -eski savaş bakanı Adolphe Messimy, şüphesiz samimi bir biçimde, kendisinin laïcité’yi desteklediğini, ancak bununla beraber öğretmenlerin davranışlarının kabul edilemez olduğunu söyleme gereği duydu. Bir an için devletin memurları ona sırtlarını döner gibi olmuşlardı. Ne var ki öğretmenlerin sadece yüzde beşi sendikalıydı ve nihayetinde muhalefetin bu gösterisi bir gösteri olarak kaldı.
Laïcité eleştirisi Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra da sürdü. Tamamen komünist partinin organı olmamakla beraber ona yakın olan Clarté isimli dergi devrim sonrası Rusya’sından eğitimle ilgili devlet ya da kilise eğitimine alternatif olabilecek gelişmeleri haber veriyordu. Örneğin 1919 yılında Moskova’da gerçekleştirilen bir konferans akademik yansızlığı ve laïcitéyi burjuvazinin çıkarlarının hizmetinde üçkâğıtçılıklar olarak niteliyordu.
Fransız Komünist Partisi ise ilk yıllarında laïcitéye karşı bugünkü Sol’un genelinden oldukça farklı bir tutum takınmıştı. Bir Fransız’la evli olan ve bu nedenle birçok Kuzey Afrikalının aksine tam Fransız vatandaşı olan Abdülkadir Haceli partinin kurucu üyelerindendi, (göçmenler ve sömürgelerdeki işçilere yönelik komünist yayın organı) Le Paria’ya düzenli olarak katkı sunuyordu ve 1924 yılında meclise girmesine ramak kalmıştı. Hayatı boyunca mümin bir Müslüman olan Abdülkadir Komünistlerin İslam’a karşı tartışmacı olmayan bir tutum benimsemeleri gerektiğini savunuyordu.
Bugün İslamofobinin hizmetine koşulmuş olması hasebiyle laïcitéyi yükseltildiği yerden indirmek bilhassa önemli. Bu ise onun yanlış yorumlanıp saptırılmış soylu bir ideal değil, başından beri sakat bir fikir olduğunun anlaşılmasını gerektiriyor.
Ian Birchall
Devamını oku ...

Genç Ho Chi Minh

Yetmiş yıl önce, 2 Eylül’de, liderliğini Ho Chi Minh’in yaptığı Vietminh Hanoi’de Demokratik Vietnam Cumhuriyeti Bağımsızlık Deklarasyonu’nu yayınlar. O güne dek Ho Batı’nın pek bildiği bir isimdir, ama altmışlarla birlikte onun ismi tüm dünyada göstericilerin attığı sloganlarda yankılanmaya başlanır. Ho Chi Minh, Üçüncü Dünya’nın kolektif iradesinin ve Amerikan emperyalizmine kafa tutma becerisinin bir sembolü hâline gelmiştir.
Nguyen-Ai-Quoc olarak bilinen Ho Chi Minh eğitim imkânından istifade etme imkânı bulur. Kendisinin ifadesiyle “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” şiarını işitmesi üzerine Fransa’yı görmek ister. Ancak ülkedeki sömürge kanunu Vietnamlıların ülkeyi terk etmesini yasaklamıştır. Avrupa’ya gitmenin tek yolu bir gemide iş bulmaktır. Ho ilkin Londra, ardından da Paris’e gider.
Görünüşe göre Nguyen Fransa’ya varır varmaz ilkin solcu sendikacılarla temas kurar. Önce Pierre Monatte ve Alfred Rosmer’in çıkarttığı devrimci sendika gazetesi La Vie ouvrière’in [İşçilerin Hayatı] bürolarından birinde bulunan Librairie du travail’i [Emek Kitapçısı] ziyaret eder. Monatte ve Rosmer, I. Dünya Savaşı’nın ilk günlerinden beri tutarlı bir enternasyonalist tutum sergilemiş isimlerdir.
Ho, Fransız Sosyalist Partisi’ne [İşçi Enternasyonali Fransa Seksiyonu –SFIO] katılır. Örgüt o dönemde, Rus Devrimi sonrasında kurulan Komünist Enternasyonal’e katılıp katılmama konusunda yoğun bir tartışmaya tanık olmaktadır.
SFIO nihai karar için Aralık 1920’de Tours’da toplantı gerçekleştirir. Kongre Komintern’e bağlanma ve Fransız Komünist Partisi’ne [FKP] dönüşme kararı alır. Komintern’deki Rus Bolşeviklerin hâkimiyetine girmeyi istemeyen sosyalist bir azınlık örgütten kopar.
Nguyen kongredeki konuşmasında vatanının nasıl zulme uğradığından ve sömürüldüğünden, alkol ve afyon ile nasıl “zehirlendiğinden” bahseder. Ülkede hapishanelerin sayısı okulların sayısından fazladır ve basın hürriyeti yoktur. Ho, partinin “tüm sömürgelerde sosyalizm propagandası yapması gerektiği”ni söyler ve konuşmasının sonunda şu isteği dile getirir: “Yoldaşlar bizi kurtarın!”
Ho’nun hitabı alkışlanır, ama bazı kişilerin de canını sıkar. Konuşması iki kez kesilir. İlkinde Karl Marx’ın torunu Jean Longuet kendi itibarını savunmak adına söze karışır. Olayla ilgili yorumu şu şekildedir: “Ben yerlileri savunmak için müdahale etmiştim!” Kısa bir süre sonra ismi bilinmeyen bir delege Ho’nun konuşmasını kesince Ho “Sessizlik lütfen sayın parlamenterler!” der.
Nguyen’in sözlerinin özel bir ağırlığı vardır, zira partinin Komintern’e bağlanmasının bir koşulu da komünist partilerin
“her bir sömürgedeki kurtuluş hareketini sadece sözle değil eylemle de desteklemelerini, sömürgelerdeki ‘kendi’ emperyalistlerinin hile ve desiselerini ifşa etmelerini, emperyalistlerin bu sömürgelerden kovulmasını istemelerini, kendi ülkelerindeki işçiler arasında sömürgelerdeki ve mazlum milletlerdeki emekçilere gerçek manada kardeşçe bir tutum sergilenmesine ilişkin bir yaklaşımı telkin etmelerini ve sömürge halklarına yönelik her türden zulme karşı kendi ülkelerindeki askerleri arasında sistematik ajitasyon yürütmelerini gerekli kılmaktadır.”
FKP yeni politikasını sömürgelerle ilgili çok sayıda konuyla bağlantılı bir dizi yol üzerinden uygulamaya koymaya çalışır.
1914-1918 arası dönemde Avrupa’daki savaşa sömürgelerden dokuz yüz binin üzerinde insan taşınır. Bu sayının yarısı askerdir. Askerlerinse en az iki yüz elli bini Kuzey Afrika’dandır. Hindiçin’den [Kamboçya, Laos, Singapur, Tayland, Myanmar, Tayland ve Vietnam’ı kapsayan bölge -çn] gelenlerin sayısı binlercedir. FKP Fransa’da yaşayan, sömürgelerden gelen insanlar için bir örgüt kurar. Union inter-coloniale (UIC Sömürgelerarası Birlik) isimli bu örgüt Nisan 1922’de Le Paria isimli bir gazete çıkartmaya başlar. Gazetenin yayın yönetmeni Nguyen-Ai-Quoc’tur.
Le Paria düzensiz yayınlanan bir gazetedir. Parasal desteği yetersiz, dağıtımı epey düşük düzeydedir. Ancak buna rağmen gazete küçük fakat anti-emperyalist mücadeleye kendisini adamış bir grubu örgütlemeyi başarır. Bu isimler arasında Nguyen-Ai-Quoc’un yanında 1924’te partinin seçimlerde aday gösterdiği Cezayirli Abdulkadir Haceli de vardır.
Abdulkadir süreç içerisinde Hacı Ahmed Messali isminde bir fabrika işçisini örgütler. İkili birlikte Cezayir’in bağımsızlığını talep eden ilk örgüt olan Étoile Nord-Africaine’ı [Kuzey Afrika Yıldızı] kurar. Ellilerde bu örgütün içinden FLN [Ulusal Kurtuluş Cephesi] çıkar.
Le Paria [Parya] II. Dünya Savaşı’nı takip eden yirmi yıl içerisinde Fransız siyasetine hükmeden iki büyük ulusal kurtuluş savaşının tohumlarını eker. 1922-1926 arası dönemde otuz altı sayı çıkan gazete genelde tek bir büyük yaprak olarak basılır. Gazetenin üst kısmında yer alan isminin solunda Arapça sağında da Çince hâli bulunmaktadır.
Gazetenin esas olarak üzerinde durduğu husus Fransa’nın sömürgelere dayanan imparatorluğundaki durumdur. Nguyen-Ai-Quoc’un tespitiyle, sömürge idaresinde “sadist memurların inanılması güç zulmü”ne tanık olunmaktadır. Yazar yazılarında Fransa’nın sömürge pratiğindeki barbarlığın karşısına cumhuriyetçi siyasete ait geleneksel tasviri çıkartmaktadır.
Ho, Fransız Devrimi’nden beri Cumhuriyet’in kişileşmiş hâli olarak görülen Marianne figürünü anımsatır ve şunları söyler:
“O kibar kadın imajıyla sunulan, özgürlük, adalet vb. gibi muhtelif formlarda sembolize edilen medeniyet hanımefendilere karşı nazik olmayı savunan erkeklerce düzenlenmiş. Oysa bu medeniyet o kadına en aşağılayıcı tarzda muamele ediyor, ar namus bilmeksizin onun davranışlarına, mütevazılığına ve tüm hayatına saldırıyor.”
Yazılarda diğer önemli bir konu da politik özgürlükler mücadelesi, bilhassa basın hürriyetidir. Bu bağlamda Le Paria’ya yazılar gönderilmesine mani olan posta hizmetlerine karşı bir eylem gerçekleştirilir. Gazete bir dizi kampanya başlatır. Bunlardan birisi de Vietnam’daki Nguyen Hanedanlığı imparatoru Khai Dinh’in protesto edilmesidir.
Le Paria sadece sömürgelerde bağımsızlık talebini dile getirmekle yetinir. Gazetenin esas olarak talep ettiği husus, sömürgelerdeki baskıların ve zulmün son bulması ve sömürgelerdeki halkların Fransız yurttaşları ile eşit haklara sahip olmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda gazete Hindiçini ile Avrupa’daki emekçi sınıfların birliğini talep eder. Mayıs 1922’de FKP’nin günlük yayın organı L’Humanité için kaleme aldığı yazıda Nguyen-Ai-Quoc Fransa’daki ve sömürgelerdeki işçiler arasında varolan cehaletin ve önyargıların derinliğine işaret eder.
Lenin’in merkez ülkelerdeki işçilerin sömürge uluslardaki mücadelelere yardım etmesi gerektiğine dair sözlerini alıntıladıktan sonra Ho Chi Minh şunları söyler: “Maalesef ortalıkta hâlâ sömürgeyi güneşin battığı, her yanın kumla dolu olduğu bir ülke zanneden çok sayıda militan mevcut. Bunlara göre sömürgelerde birkaç yeşil hindistancevizi ağacı ve birkaç beyaz olmayan insan var, hepsi bu.”
Ho Chi Minh’e göre sömürgelerdeki birçok insan da Bolşevizm fikrini reddetmekte ya da kendilerini sadece milliyetçilikle tanımlamaktadır. Eğitim konusunda bu insanların komünizmin ne anlama geldiğini anlamaları gerekmektedir ama bu insanlar komünizmin kurulduğu noktada nelerle karşılaşacakları ile pek ilgilenmemektedirler: “bunlar, tıpkı şu masaldaki köpek gibi, tasmalarını takıp kemiklerini dişlemekle yetiniyorlar.”
Ho buradan şu tespiti yapar:
“İki ayrı proletaryanın bu ortak cehaletinden söz konusu önyargılar doğmaktadır. Fransız işçiye göre yerli aşağılık bir varlıktır, önemsizdir, anlama becerisinden yoksundur, hatta eyleme geçmeyi bile becerememektedir. Yerliye göre ise kim olursa olsun, Fransız, aşağılık bir sömürücüdür. Emperyalizm ve kapitalizm karşılıklı güvensizlikten istifade etmekte, propagandayı karalamak için suni ırka dayalı hiyerarşiden faydalanmakta ve birleşmeleri gereken güçleri bölmektedir.”
Ardından şu sonuca ulaşır: “Söz konusu güçlükler karşısında parti ne yapmalı? Bu güçlükleri aşmak için propagandayı yoğunlaştırmalıdır.”
Bu tespitler üzerinden Le Paria Fransa’daki ve sömürgelerdeki işçilerin birleştirilmesi talebinde bulunur. Ağustos 1922’de kaleme alınan “Sömürge Halklarına Çağrı”da şunlar söylenir: “Kapitalizm ve emperyalizm karşısında hepimizin çıkarları birdir; Karl Marx’ın ifadesini hatırlayalım: Tüm ülkelerin işçileri, birleşin.” Gazetenin bir sonraki sayısında Max Clainville-Bloncourt şunları söyler: “Sömürgelerdeki kardeşlerimiz, Avrupa’da politik iktidarın emekçi kitlelerce fethedilmesi dışında kurtuluşun mümkün olmadığını anlamak zorundasınız.”
Bu mesaj tüm sömürgelere ulaşır. İlk baskı bin adettir. Sonra bu sayı üç bine çıkar. Gazetelerin önemli bir kısmı sömürgelere gider; iki bin nüshanın beş yüzü Fransa’da kalırken, Madagaskar’a beş yüz, Benin’e dört yüz, Mağrib’e iki yüz, Okyanusya’ya yüz, Hindiçin’e ise iki yüz adet ulaştırılır.
Dağıtım gizli yapıldığından ve nüshalar sıklıkla devletin eline geçtiğinden, gazetenin pratikte ne kadar yaygın dağıtıldığı bilinmemektedir. Ancak Le Paria’nın mücadeleye coşkuyla bağlı bir ekibin oluşumuna katkı yaptığı açıktır. Bu ekip, FKP üyeleri arasındaki yaygın ilgisizliğe rağmen, gazetenin faaliyetlerini sürdürür.
Le Paria Eylül 1925’te yayınına ara verir, son sayısı da Nisan 1926’da çıkar. Parti içerisindeki sömürge halklarına mensup küçük grupla bürokratik aygıt arasındaki çatışma yoğunlaşır. Gazete çalışmasına katılan ekip dağıtılır. Nguyen-Ai-Quoc/Ho Chi Minh 1923’te Moskova’ya gitmiş, hâkim Stalinist, resmi çizgiyi benimsemiştir.
Enternasyonalizm Faaliyetlerindeki Azalma
Le Paria etrafında toplaşan küçük öncü birliği besleyen proleter enternasyonalizm ruhu Ho Chi Minh ile birlikte kaybolur, Fransız solunun emperyalizmle kurduğu eşitsiz ilişki galebe çalar.
Bunun en net biçimde görüldüğü yer Güneybatı Asya’dır. Ekim 1887’de Çin-Fransa Savaşı sonrası Fransız Hindiçin’i kurulmuştur. Sömürgeleştirme sürecinin mimarlarından birisi de 1885’e dek başbakanlık yapan Jules Ferry’dir. Bariz biçimde ırkçı olan Ferry 1885’te Ulusal Meclis’te şunları söylemiştir: “Üstün ırkların aşağı ırkları medenileştirmek gibi bir görevi bulunduğunu açık yüreklilikle ifade etmemiz gerekmektedir.”
Ferry’nin en önemli başarısı Fransa’da ücretsiz, zorunlu ve seküler bir eğitimi tesis etmesidir. Bu mirasa genelde sol sahip çıksa da esasında Ferry’nin bu girişimi emperyalist arzuların bir parçasıdır. Eğer Fransa büyük bir emperyalist güç olacaksa, büyük bölümü köylülerden oluşacak bir orduya ve ulusal kimlikle ilgili güçlü bir hissiyata ihtiyaç duyacaktır.
II. Dünya Savaşı esnasında Hindiçin 1940’ta Japonya ile anlaşma imzalamış olan, Almanya yanlısı Vichy rejiminin kontrol ettiği Fransız sömürge idaresince yönetilmektedir. 1945’te Japonya bu toprakları işgal eder. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombalardan sonra Japonya hemen teslim olur. Bu Müttefik Güçler’i şaşırtan bir gelişmedir; onlar savaşın 1946’ya dek sürmesini beklemektedirler.
Esasında Vietnam’ı ilk işgal eden Fransa değil, Britanya’dır. O dönemde Britanya’da İşçi Partisi iktidardır. Temmuz 1945’teki Potsdam Konferansı’nda Çin güçlerinin Hindiçin’in kuzey kısmını, Britanya birliklerinin de güneyi kısmını işgal etmesi öngörülmektedir.
Dört yıl süren işgal sürecinden kurtulmaya çalışan Fransa silâhlı kuvvetlerini yeniden organize etmek için zamana muhtaçtır. Fransız birlikleri Ekim ayında Hindiçini’ni (gemilerle) terk etmeye başlar. Britanya kuvvetleri ise kısa süre önce mağlup edilen Japon birliklerini kullanarak Fransa’nın sömürgesini geri elde etmesini güvence altına almak için müdahale eder.
1945’teki geçici hükümetin başındaki isim olan Charles de Gaulle Dördüncü Cumhuriyet’in kurulduğunu ilân ettiği konuşmasında savaş sonrası oluşan ivmeden şu şekilde bahseder:
“Limanlarımız yeniden açılıyor. Tarlalarımız sürülüyor. Tüm enkaz kaldırılıyor. Ülkeyi terk etmiş olan insanların neredeyse tamamı geri döndü. İmparatorluğumuzu geri kazanıyoruz. Ren Nehri boyunca yeniden kuruyoruz ülkemizi. Dünyada kaybettiğimiz yerleri geri alıyoruz.”
Hükümette hâkim olan solcu partiler, komünistler, sosyalistler ve Hristiyan demokratlar, Gaulle’ün emperyalizmle ilgili teşvik edici sözlerine dair bir muhalefet içerisinde görünmemektedirler. Esasında 1947’de savaş tüm yönleriyle patlak verene dek komünist bakanlar kabinedeki disipline saygı gösterir ve savaş kredileri lehine oy kullanır (kimi zaman komünistler bu konularla ilgili oylamalarda muhalefetlerini çekimser kalarak göstermişlerdir.)
1946’da Fransa’yı ziyaret eden bir Hindiçin delegesi komünist parti lideri Maurice Thorez’le yaptığı toplantıya ilişkin şunları söylemektedir: “Thorez partisinin Hindiçin’de Fransız mevzilerinin sökülüp atılması konusunda kullanılacak potansiyel güç olmak gibi bir niyeti bulunmadığını ve Fransız Birliği’nin tüm burçlarında Fransız bayrağının dalgalandığını görme hususunda çok istekli olduğunu söyledi.”
İmparatorluğun korunması konusunda hevesli olan diğer bir parti de Sosyalist Parti’dir. Savaş gazisi olan lideri Léon Blum Vietnam’ın “Fransız Birliği içinde özgür bir devlet” olarak tanınması formülünü desteklemekte, ama bu desteği emperyalizmle ilgili retoriğe benzer bir söylemle gerekçelendirmektedir: “Hindiçin’i korumanın tek bir yolu var, o da medeniyetimize ait prestiji, politik ve manevi nüfuzumuzu sürdürmek, ayrıca meşru maddî çıkarlarımızı korumak ve bunları da bağımsızlık temelinde imza edilmiş samimi bir anlaşma temelinde yapmaktır.”
1946’da Hindiçin Savaşı patlak verdiğinde başbakan Blum’dur. Savaşın kısmî nedeni, onun Fransa’daki askerî liderliğin savaşı kaçınılmaz görmesine karşı çıkamamış olmasıdır.
Hindiçin’in yeniden sömürgeleştirilmesine sadece küçük birkaç solcu akım karşı çıkar. 22 Aralık 1945’te bağımsız solcu gazete Franc-Tireur [Keskin Nişancı] Fransa’nın dış politikasına saldıran bir yazı yayınlar. Yazıda Nazilerin Fransa’yı işgal ettiği dönemde gerçekleştirdikleri en kötü mezalimlerden biri olan Oradour Katliamı ile Hindiçin’deki Fransızların yaptıklarını kıyaslayan, bir Fransız askerine ait mektuba yer verilmektedir.
Fransız İmparatorluğu’nun yeniden kurulmasına karşı çıkma konusunda Fransız solunun gösterdiği başarısızlık bir dizi etkenin sonucudur. Bu etkenlerden biri de Komünist Parti’nin Rusya’ya sadakatidir. Parti o dönemde Batı emperyalizmine karşı çıkarak bindiği dalı kesmek istememektedir.
Ama asıl etken Fransa’daki politik düşünceyi, bilhassa solu hükmü altında tutan cumhuriyetçi gelenektir. Bu fikriyat üzerinden Fransa’nın ilerici bir rol oynadığına hükmedilmekte, onun nispeten daha cahil bölgelere aydınlanma ve medeniyet götürdüğüne inanılmakta, ülkenin “medenileştirme misyonu”nu ifa ettiği söylenmektedir.
Genel kanaate göre, sömürge dünyasında yaşayanlar Fransız Cumhuriyeti’nin birer yurttaşı olmaktan başka bir şey olmayı isteyemez, istememelidir. Aynı yaklaşımı, Hindistan’ın bağımsızlığını kabul eden, savaş sonrası dönem kurulan İşçi Partisi hükümetinin nispeten daha pragmatik yaklaşımı ile kıyaslamak ilginç çıkarımlara yol açabilir; Fransa ise uzun soluklu ve şiddetli bağımsızlık mücadeleleri üzerinden sökülüp atılana dek Hindiçin’e ve Cezayir’e pençelerini geçirmeye devam eder.
Hikâyenin geri kalan kısmını herkes biliyor. Fransa 1954’teki Dien Bien Phu Savaşı’nda yaşadığı son mağlubiyete dek Hindiçin’i elinde tutmak için savaştı. Vietnam bölündü, Amerikalıların ülkeye müdahalesi ve Güney Vietnam’a arka çıkması başka bir savaşa yol açtı. Otuz yılın ve iki milyon civarında insanın ölümünün ardından 1975’te Vietnam bağımsızlığına ulaştı.
Her şey daha farklı olabilir miydi? Bu tarz spekülasyonlarda bulunmak her daim güç bir iştir ancak eğer Fransız solu 1945’te yirmilerin başında genç Ho Chi Minh’in uğruna mücadele ettiği gerçek enternasyonalist ilkelere sadık kalmış olsaydı, tarih nispeten daha az trajik bir seyre sahip olabilirdi.
Ian Birchall
Devamını oku ...

Gelenek, Dönem ve Marksizm –III

“Metafizik Bir Kütle”
Metafizik kavramı Antik Yunan’da Aristotales’in felsefi incelemelerini tanımlamak anlamında kullanıldı. Bir tür (fizik ötesi) misyon biçilerek kavramın kapsamı genişledi ve ‘kanıtı olmayan’ düşünce tarzını anlatır hale geldiği söyleniyor.
‘Metafizik’ sözü Avrupa lügatinde ise tane tane bilimin sonucundan yola çıkarak kurulabilecek evren anlayışının karşılığı olarak kullanılıyor.
Kavramın çıkış noktası elbette önemlidir. Marksizmin canlı, bütünsel gerçeği ‘fizik ötesi’ anlamına gelen bu kavramı diyebiliriz ki kalkış noktası yapar hale getirmektedir. Bu alana dönük olarak Hikmet Kıvılcımlı retoriği oldukça önemlidir. Metafizik Sosyolojiler adlı yapıtı oldukça sabırlı ve inatçı bir teorik zemin sunuyor.
Marks’ın döneminde elenen birçok şey Kıvılcımlı’da damıtma işlevi görür de denebilir. Burada farkındalık yaratan şey Marks öncesi ve sonrası toplumun açıklanması gayretidir. Bununla ilgili bir pasaj aktaralım:
“Saint-Simon: ‘Üretimdeki anarşiyi’ kaldırmak için; Auguste Comte: ‘Devrime son verecek’ bir ‘pozitif (müspet: artı) siyaset’ kurmak için; Spencer: ‘Endividüalist (tek kişici: bireyci) liberal ekonomi’ adına, ‘Organisizm: Uzviyetçilik’ doktrininin görüşlerinden yararlanmak için; Marks ve Engels: ‘Çalışan sınıfların kurtuluşu için’; Durkheim, kendi deyimiyle: ‘Fransa'nın toplumsal yeniden kuruluşunda yeniden rol oynamak için’ vb. vb... gibi sebeplerle ayrı sosyal ideolojiler (fikriyat) öne sürdüler.” (F. Fegan, Dr. Hikmet Kıvılcımlı Bibliyografyası, Ocak 1977, s. 25)
Burada kısa kısa yalın bir durum anlatılmıştır. Tarih-toplum metodu içinden kaleme alınan bu kısa pasaj Kıvılcımlı’ya göre sosyolojinin de konusudur. ‘Sosyoloji’ ise bu yalın durum için sınıfsal-felsefi bir işlev görür durumundadır. Bu anlatıma ‘paralel’ olarak Marks’ın felsefesinin dayanak noktaları kapılar açmaya çalışır.
Marks’a göre sosyal koşulun davranış belirlemesi doğadan önce gelir.
Tarih de yabancılaşma teorisi de bunun üzerine kurulur. Bir kısa pasaj daha aktaralım:
“Örümcek, işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi, arı da peteğini yapmada pek çok mimarı utandırır. Ne var ki, en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın, yapısını gerçekte kurmadan önce, onu hayalinde kurabilmesidir. (Karl Marks)
Paylaşılan bu iki pasaj Marksizm’de düz/pürüzsüz olmayan bir düşünce felsefesine giriş yapar. Dayanak noktalarının çıkışıyla o çıkışın kalkış noktalarını ve var olan kalıpları zorlayan/zorlamak isteyen bir felsefe.
Canlı ve bütünsel olan Marksizm tarih bilinci temeli olmadan kurulacak her tür ‘hayalin’ bir tür revizyon işlevi göreceğini söylemektedir. Ayakları yere basan, toprağın altına iki karış uzanan bir boyut kalıcı bir harcın temelini atar da diyebiliriz.
Marks öncesi ve Marks temasını işleyen sınıfsal alana (Barbarlar) bir dahaki yazıda devam edeceğim. (Sürecek)
Korel Topaloğlu
Devamını oku ...